Thiết kế tòa nhà Văn phòng ở TP. Hải Phòng

Thiết kế tòa nhà Văn phòng ở TP. Hải Phòng

Thông tin tòa nhà:

Kiến trúc sư: Vũ Viết Hải (Click để xem thêm về Kiến trúc sư này)

Địa điểm: quận Lê Chân, TP. Hải Phòng

 

Hình ảnh thiết kế tòa nhà

Ban ngày

 

 

 

 

Ban đêm