LÊ TRẦN GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LÊ TRẦN

 

Tiền thân của Lê Trần Group là Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Trần, được phát triển từ Cửa hàng Vải Rèm Lê Trần từ những năm 80 của Thế kỷ trước. Lê Trần Group tập trung đầu tư vào lĩnh vực Xây dựng, Nội thất và các lĩnh vực về Vải sợi với bốn thương hiệu chiến lược ban đầu là Kiến trúc và Xây dựng Lê Trần; Vải Rèm Lê Trần; Lyty Decor và Thời trang Lê Trần. Đến tháng 01/2022, các thương hiệu do Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Trần phát triển được thống nhất thành chuỗi cung ứng liên quan Ngành xây dựng, nội thất và Vải làm trọng tâm dưới mô hình Lê Trần Group.

3 nhóm hoạt động trọng tâm của Lê Trần Group bao gồm:

- Đầu tư kinh doanh
- Thương mại và Sản xuất
- Xây dựng và Bất động sản

Với mong muốn đem đến cho thị trường những sản phẩm  theo tiêu chuẩn cao nhất và những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống hiện đại mang hồn Đại Việt, ở bất cứ lĩnh vực nào Lê Trần Group cũng chứng tỏ vai trò tiên phong, dẫn dắt sự thay đổi xu hướng tiêu dùng. 

 

 

CÁC THƯƠNG HIỆU

 

Lê Trần Group

Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Trần

 Vải Rèm Lê Trần

 LyTy Decor

Thời trang Lê Trần

 Kiến trúc và Xây dựng Lê Trần