Thiết kế Cổng chào sân golf Chí Linh - Hải Dương

Thiết kế Cổng chào sân golf Chí Linh - Hải Dương

Thông tin công trình:

Kiến trúc sư: Vũ Viết Hải (Click để xem thêm về Kiến trúc sư này)

Địa chỉ: Chí Linh Golf, tỉnh Hải Dương

 

Một số hình ảnh