Thiết kế nội thất quán phong cách Trà Đạo - Hà Nội

Thiết kế nội thất quán phong cách Trà Đạo - Hà Nội

Thông tin về căn nhà:

Kiến trúc sư: Phạm Quang Huy  (Click để xem thêm về Kiến trúc sư này)

Địa điểm: Văn Quán, Q.Hà Đông, Hà Nội

Hình ảnh 1

Hình ảnh 2

Hình  ảnh 3