Kiến trúc sư Phạm Hữu Trung

Kiến trúc sư Phạm Hữu Trung

Các công trình thiết kế nổi bật:

- Thiết kế nhà phong cách Tân cổ điển ở TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương:

+ Xem hình ảnh Ngoại thất

+ Xem hình ảnh Nội thất 

- Thiết kế nhà lô phong cách hiện đại ở Đường Tựu Liệt, Thanh Trì, Hà Nội: Xem hình ảnh thiết kế công trình

- Thiết kế thi công nội thất Hair Salon phong cách: Xem hình ảnh thiết kế công trình

- Thiết kế thi công nội thất văn phòng CHT LAB: Xem hình ảnh thiết kế công trình